Acte Normative

Legislație

Hotărâre nr. 398 din 4 august 1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor sub autoritatea consiliilor judeţene– click aici

Ordonanța de Urgență 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice – click aici

Codul Aerian din 18 martie 2020 – click aici

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațile de interes public – click aici

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațile de interes public – click aici

ro_RO