Услуги

Crt.

Наименование на товара

Мярка

Цена в ЕВРО без ДДС

1

Такса за кацане

Тон

3

2

Такса осветление

Тон

1,50

3

Такса за паркиране

Тон/час/процедура

0,05

4

Такса превоз на пътници

Пътници на борда

2,50

5

Такса за сигурност на летището

Пътници на борда

3

Сигурност

Проверка за сигурност на пътниците

1. Пътниците/лицата, които ще пътуват, както и техният ръчен и регистриран багаж, подлежат на проверка за сигурност преди качване на борда, за да се гарантира, че не се превозват забранени предмети, т.е.:
  • Не приемайте никакви пакети или багаж, принадлежащи на друго лице по каквато и да е причина.
  • Не оставяйте багажа си, докато не бъде извършена проверката за сигурност.
Достъпът до зоната за проверка за сигурност е разрешен само на притежатели на валидна бордна карта. Преди да преминат през вратата на металотърсача, пътниците трябва да свалят палтото, сакото, връхната си дреха, колана и т.н., да извадят всички вещи от джобовете си и да ги поставят в специално определени тави, за да бъдат проверени отделно.

Преносими компютри и други големи електрически устройства трябва да бъдат извадени от ръчния багаж, за да бъдат проверени отделно.

Персоналът по сигурността изпълнява задълженията си в съответствие с националните, международните и европейските разпоредби за сигурност на въздухоплаването. При филтрите за контрол на сигурността пътниците са длъжни да следват инструкциите на охранителния персонал.

Рентгеновите апарати не увреждат фотографския филмов материал.

Препоръчително е хората с пейсмейкъри да информират охраната, преди да преминат през вратата на металдетектора. За да се намали струпването на филтри за контрол на сигурността, пътниците трябва да се уверят, че нямат в багажа си (както в кабината, така и в багажното отделение) предмети, забранени за превоз в самолета.

За повече информация относно контрола на сигурността, моля посетете уебсайта: https://www.sri.ro/securitatea-aviatiei-civile
bg_BG