Линия 9 се изпълнява от RAT (автономно управление на транспорта) Крайова

Работни дни

Заминавания Крайовица Нова-Метро: 5:30,5:50, 6:20,6:50, 7:20, 7:50,8:20,8:50,9:20,
9:5010:20,
10:50,……….19:50,
20:20,20:50

Почивни дни

Заминавания Метро - Крайовица Нова: 6:00, 6:30,
7:00,7:30,8:00,8:30,9:00,
9:30,10:00,10:30,11:00,
11:30,12:00,12:30...
20:30,21:00,21:30

Такси Romnicon

№ поръчка

Поръчки: (0251)949/953

Не. набъбвам

Телефон: (0251)421919 / (0251)421929 / (0251)420444
bg_BG