Dreptul Pasagerilor

Refuzarea îmbarcării
Aveţi dreptul să solicitaţi despăgubiri în valoare de 125 EUR până la 600 EUR, în funcţie de distanţa de zbor şi de întârzierea produsă în urma redirecţionării cursei.

Întârzierile prelungite
În cazul în care întârzierea este mai mare cinci ore, aveţi dreptul să solicitaţi rambursarea costului biletului dar numai cu condiţia renunţării la călătorie.

Anularea
Aveţi dreptul să primiţi despăgubiri băneşti, cu excepţia următoarelor situaţii: aţi fost informat cu privire la anularea cursei cu 14 zile înainte, sau orarul cursei redirecţionate este foarte apropiat de orarul iniţial sau compania de transport aerian poate demonstra faptul că anularea zborului a fost determinată de motive speciale.

Asistenţa asigurată de către companiile de transport aerian
În funcţie de împrejurări, în cazul în care îmbarcarea dumneavoastvă este refuzată sau dacă cursa cu care călătoriţi este anulată ori întârzie, aveţi dreptul la asistenţă (asigurarea mesei, a mijloacelor de comunicare, a cazării peste noapte dacă este cazul). În cazul în care îmbarcarea dumneavoastvă este refuzată sau dacă cursa cu care călătoriţi este anulată, puteţi alege între a vă continua călătoria sau a vi se rambursa costul biletului.

Pasagerii cu mobilitate redusă
Pasagerii cu mobilitate redusă şi persoanele cu handicap sunt protejate împotriva discriminării şi, cu începere de la 26 iulie 2008, pot beneficia de o asistenţă corespunzătoare asigurată (în anumite condiţii) în fiecare aeroport de pe teritoriul UE.

Asistenta pentru pasageri cu mobilitate redusa

Identitatea companiilor de transport aerian
Trebuie să cunoaşteţi din timp identitatea operatorului cursei cu care călătoriţi. Companiile de transport aerian care nu oferă condiţii sigure de zbor sunt interzise sau sunt supuse unor restricţii pe teritoriul Uniunii Europene.
Aceste companii sunt prezentate la www.air-ban.europa.eu

Răspunderea
Companiile de transport aerian răspund pentru pagubele produse în urma întârzierii curselor (până la ± 4.800 EUR), pentru deteriorarea şi pierderea bagajelor (până la ± 1.200 EUR) precum şi pentru vătămările corporale sau decesele produse în urma accidentelor.
Ele nu poartă însă această răspundere în cazul în care au luat toate măsurile posibile pentru a evita pagubele produse sau dacă s-au afl at în imposibilitatea luării unor astfel de măsuri.

Pachetele turistice
Operatorii de pachete turistice au obligaţia să prezinte informaţii corecte cu privire la biletele de vacanţă rezervate, să respecte obligaţiile contractuale şi să asigure protecţia pasagerilor în cazul insolvabilităţii organizatorului.
Mai multe informaţii? Sunaţi la numărul gratuit* din orice punct în care vă afl aţi pe teritoriul UE, în timpul programului de lucru (09:00 – 18:30 CET în zilele lucrătoare).

0080067891011

* Anumiţi operatori de telefonie mobilă nu permit accesul la numerele cu prefi xul 00 800 sau taxează aceste convorbiri.
În unele cazuri, aceste convorbiri pot fi taxate dacă sunt efectuate de la un post telefonic public sau de la hotel.

Pentru apeluri din afara UE (se aplică tarife normale): (32-2) 299 96 96

www.apr.europa.eu
www.air-ban.europa.eu

Din – Regulamentul (CE) no. 261/2004 al Parlamentului si Consiliului Europei (extras din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene). Pentru mai multe informaţii – număr gratuit – 00.800.67891011.
Companiile aeriene tip low-cost sunt companii care oferă în general bilete la preţuri scăzute, prin eliminarea unor servicii tradiţionale oferite pasagerilor. Companiile aeriene de acest tip se supun aceluiaşi regulament CE nr. 261/2004 al Parlamentului si Consiliului Europei, privind drepturile pasagerilor.
Atât pentru companiile aeriene tradiţionale, cat si pentru companiile low cost, biletul constituie evidenta contractului de transport intre transportator / companie aeriana si Pasager, al cărui nume este înscris pe bilet.
Pentru a fi informaţi despre obligaţiile pe care le au in momentul calatoriei, pasagerii pot accesa direct pagina de web a companiei de zbor sau pot obţine informaţii de la reprezentanţii acesteia.
Aeroporturile nu răspund de modificările survenite in programele de zbor ale companiilor aeriene care isi asuma întreaga responsabilitate ce deriva din modificarea acestor programe.

ro_RO