RA AEROPORTUL INTERNAȚIONAL CRAIOVA anunță publicul interesat asupra depunerii Raportului privind Impactul asupra
Mediului pentru proiectul EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA AEROPORTULUI INTERNAȚIONAL CRAIOVA  
propus a fi amplasat în Craiova, str. Calea București nr. 325A, jud. Dolj.