Usluge

Nr.

Crt.

Ime staratelja

Jedinica

Cena u evrima bez PDV-a

1

Naknada za sletanje

Tona

3

2

Naknada za osvetljenje

Tona

1,50

3

Naknada za parkiranje

Ton/ili procedura

0,05

4

Porez na usluge putnika

Ukrcavanje putnika

2,50

5

Aerodromska naknada za obezbeđenje

Ukrcavanje putnika

3

Bezbednosti

Skrining putnika

1. Putnici/osobe koji idu na put, kao i njihova kabina i drže prtljag, biće podvrgnuti bezbednosnoj kontroli pre ukrcavanja, kako bi se osiguralo da se ne nose zabranjeni predmeti, tačnije:
  • Ne prihvatajte paket ili prtljag druge osobe, bez obzira na to što je razlog.
  • Ne ostavljajte svoj prtljag dok se ne izvršava bezbednosna kontrola.
Pristup oblasti filtera bezbednosne kontrole dozvoljen je samo nosiocima važeće propusnice za ukrcavanje. Pre prolaska kroz kapiju detektora metala, putnici moraju da skinu kaput, jaknu, kaput, kaiš itd., da uklone sve svoje predmete sa džepove i položite ih u specijalno određene poslužavnike, koje treba posebno proveriti.

Prenosivi računari i drugi veliki električni uređaji moraju biti uklonjeni iz ručnog prtljaga radi posebnog pregleda.

Pripadnici službi bezbednosti obavljaće svoje dužnosti u skladu sa nacionalnim, međunarodnim i propisima Evropske unije u oblasti vazduhoplovne bezbednosti . Na filterima za kontrolu bezbednosti putnici su u obavezi da prate uputstva pripadnika obezbeđenja.

Rendgenske kamere ne oštećuju materijal fotografskih filmova.

Preporučuje se da ljudi sa pejsmejkerom obaveste pripadnike obezbeđenja pre nego što prođu kroz kapiju detektora metala. Da bi smanjili zagušenje na filterima za kontrolu bezbednosti, putnici moraju da osiguraju da nemaju svoj prtljag u prtljagu (i kabina i držanje prtljaga ) predmete kojima je zabranjeno da se prevoze avionima.

Za više informacija o bezbednosnoj kontroli posetite web sajt: https://www.sri.ro/securitatea-aviatiei-civile
sr_RS