Parking Takse

Mesečne pretplate:
– za rent-a-car kompanije koje su otvorile radnu tačku unutar Međunarodnog aerodroma Krajova, mesečnu pretplatu — 100 evra / parking mesto;

– za rent-a-car kompanije koje nisu otvorile radnu tačku unutar Međunarodnog aerodroma Krajova – mesečna pretplata - 250 evra / parking mesto;
Godišnje pretplate:
– za rent-a-car kompanije koje su otvorile radnu tačku unutar Međunarodnog aerodroma Krajova - 1000 evra / mesto;

– za rent-a-car kompanije koje nisu otvorile radnu tačku unutar Međunarodnog aerodroma Krajova - 2000 evra / mesto.
sr_RS