Технически данни

Географски координати:
• Широчина: 441905.32 N;
• Дължина: 0235318,72 E;
Характеристики на пистата за излитане/кацане
• Площ: 2500 м Х 45 м;
• PCN 46 F/C/W/T
Платформа за качване/слизане
• Площ: 380 m X 25 m
• PCN 46 F/C/W/T
Платформа за качване/слизане
• Площ: 24 000 м², 8 паркоместа за самолет тип С
• PCN 52 R/D/W/T
Система за маяци и светлини за подход:
• 2500 m x 45 m, Cat II
• светлинна система за подход:
- на направление 27, Cat II-III – 900 м и на направление 09, неточност – 420 м
Оперативност на летището:
• Постоянно
Референтна температура:
• 25 C
Ниво на преход:
• 900 m
Оперативна програма:
• H 24 (1-2-3-4-5-6-7)
TWR честота:
• APP/TWR – 124.3 MHz – COM / VHF
Навигация означава:
• DVOR/DME 110.2 MHz (CH 39X)
• ILS CAT I 108,7 MHz
bg_BG