Вашето мнение
Международно летище Крайова обръща голямо внимание на мнението на своите пътници относно предлаганите услуги и съоръжения. В тази връзка, моля, попълнете следния въпросник, за да ни уведомите за вашите мнения, предложения или всякакви инциденти, които са се случили на територията на летището.

Нашата цел е да използваме обратната връзка, която ни давате, по положителен начин, за да внесем подобрения във всички фактори, включени в дейностите на летището.
bg_BG