Летищни тарифи
Tarifele aeroportuare se aplica nediscriminatoriu tuturor utilizatorilor Aeroportului Craiova

Crt.

Наименование на товара

Мярка

Цена в ЕВРО без ДДС

1

Такса за кацане

Тон

3

2

Такса осветление

Тон

1,50

3

Такса за паркиране

Тон/час/процедура

0,05

4

Такса превоз на пътници

Пътници на борда

2,50

5

Такса за сигурност на летището

Пътници на борда

3

Намаления:
In scopul incurajarii frecventei de operare a operatorului aerian se acorda reduceri la tariful de aterizare, dupa urmatoarea schema:


Crt.

 

Брой кацания на месец


Намаление (%)

1

9-10

5

2

11-12

10

3

13-14

15

4

15-16

20

5

17-18

25

6

19-20

30

7

21-22

35

8

23-24

40

9

25-26

45

10

>27

50

Изключения при прилагането на летищните тарифи:

Pe aerodromurile civile deschise utilizării publice sunt scutite de la plata tarifelor aeroportuare de pasager, securitate, dezvoltare, tranzit, transfer, aterizare, staționare și iluminat următoarele categorii de aeronave:
a) aeronavele de stat românești;
b) aeronavele unui stat membru al NATO care execută zboruri militare, situație în care scutirea trebuie justificată prin indicarea statutului zborului în planul de zbor;
c) aeronavele care execută zboruri speciale, numai în cazul demnitarilor aflați în misiuni oficiale;
d) aeronavele nominalizate prin Programul S.A.C., înmatriculate militar;
e) aeronavele care execută zboruri în folosul Organizației Națiunilor Unite sau al altor organizații internaționale la care România este parte, respectiv în folosul unor organizații neguvernamentale activând în scop umanitar, recunoscute de România;
f) aeronavele civile care efectuează zboruri de căutare-salvare, autorizate conform reglementărilor specifice aplicabile;
g) aeronavele care efectuează zboruri umanitare, autorizate în conformitate cu procedura prevăzută la art. 13 alin. (1);
h) aeronavele care sunt nevoite să aterizeze din cauza unor situații de forță majoră;
i) aeronavele care aterizează pentru verificarea încărcăturii din dispoziția unei autorități române;
j) zborurile efectuate cu aeronave civile cu masa maximă autorizată la decolare mai mică de 2.000 kg pentru aerodromurile cu mai puțin de 300.000 de pasageri pe an;
k) zborurile efectuate cu aeronavele care decolează și se întorc pe același aerodrom.
l) alte categorii de aeronave, conform tratatelor la care România este parte.
bg_BG