Henri Koanda

"Zamislite u budućnosti avion koji poleće vertikalno, leti kao i obično i sleće vertikalno"

Istorijat

Godine 1938, 27. januara, Karol II je doneo odluku o uspostavljanju "aerodroma u Krajova, koji će služiti kao vojni aerodrom, u slučaju rata...". Počevši od te godine, aerodrom Krajova "pogođen javnim avio prevozom putnika i tereta" funkcionisao je na trenutnoj lokaciji. Poletanje i sletanje izvršeno je u to vreme na zemaljskoj pisti dimenzija 1000 x 200 m. Između 1938. i 1956. putničke usluge bile su jednako nepostojeće, bez komfora od kojeg putnici imaju koristi od današnjeg dana. Između 1950. i 1952 . godine izgrađena je betonska pista dimenzija 2000 x 60 m i prve zadužbine su napravljene sredstvima za prilaz i sletanje koje se sastoji od 2 NPB. Šestog maja 1957. otvorena je prva avio kompanija Krajova – Bukurešt, sa ruskim avionima tipa LI-2. Godine 1959, izgrađena je zgrada u kojoj su danas izgrađeni kontrolni toranj i dispečer aerodroma, a avion an-2 je korišćen do 1962 godine kada je upotreba počela savremenih aviona, tih godina, tipa IL-14. Ova vrsta aviona služila je letu Krajova – Bukurešt do 1972.
Takođe između 1959. i 1972. godine, pista je proširena na dimenzije od 2500 x 60 m i izgrađena je staza za trčanje od 380 x 14 m i platforma za ukrcavanje – iskrcavanje od 75 x 110 m, obe napravljene od betona. Između 1972 . i 1989. godine, trasom Krajova – Bukurešt služili su AN – 24 i IL – 18 aviona, tehničko telo, putnička čekaonica, radio-difuzna stanica i protokolarni salon aerodroma. Revolucija 1989 . i prelazak na tržišnu ekonomiju u Rumuniji doveli su do smanjenja broja letova TAROM-a, što je značilo prestanak redovnih domaćih letova počev od godine 1994. godine. Od 1995. godine, aerodrom Krajova je otvoren za domaći i međunarodni saobraćaj, opslužuje samo čarter letove počev od 29 marta 2007 godine . Celokupan region S-V Rumunije u razvoju imaće na raspolaganju najbrži i najudobniji transportni put do drugih destinacija u Evropi.
Informacije o nama

Međunarodni aerodrom Krajova

✈ On opslužuje i putnički saobraćaj i cirkulaciju aviona , s obzirom da je drugi po veličini aerodrom u jugozapadnoj Rumuniji.
✈ Ima modernu infrastrukturu, a glavne brige su:
Najbolje usluge
100%
Tour Agents
75%
Sorin Manda

Generalni direktor Međunarodnog aerodroma Krajova

Politika aerodroma ima za cilj da obezbedi trajno unapređenje sistema, opreme i na osnovu komplementarne logistike, cilj nam je da se povežemo sa drugim transportnim sistemima ( automobila, voza ), obezbeđujući tako među regionalnu i saobraćajnu komunikaciju što je tečnije moguće. Povećanje broja turista koji preferiraju sredstva vazdušnog prevoza umesto drugih prevoza, predstavlja deo potencijalnih kupaca za letove od / do Krajove.
Testimonials & reviews

What They’re Saying

Professional people

Meet the Team

Opis i ciljevi

Međunarodni aerodrom Krajova opslužuje i putnički saobraćaj i kretanje aviona u oblasti jugozapada Rumunije. Međunarodni aerodrom Krajova ima savremenu infrastrukturu, a glavna briga je kontinuirano povećanje kvaliteta pruženih usluga, uslova za dolazak, odlazak i rukovanje na terenu aviona u nacionalnom i / ili međunarodnom saobraćaju, pružanje aerodromskih usluga za tranzit ljudi, robe i pošte, kao i usluge od interesa nacionalne javnosti, istovremeno štiteći prirodne resurse životne sredine.
Glavni interes Aerodroma Krajova je konstantno povećanje kvaliteta preduzetih usluga, uslova osiguranih tokom polazaka, dolazaka i tokom kopnenog rada ili stacionar aviona koji lete unutrašnje i spoljašnje. Istovremeno , nudi aerodromske usluge za tranzit ljudi, robe, kao i za poštanske usluge i one koji su usmereni na nacionalni javni interes, istovremeno težeći, zaštitu prirodnih resursa životne sredine.
Tako ceo region u razvoju jugozapadne Rumunije ima na raspolaganju najbrže i najudobnije prevozno sredstvo do drugih destinacija u Evropi, jer u ovom trenutku može da preuzme protok od 600 putnika po satu i koji je takođe jedini koji opslužuje 2,3 miliona stanovnika Oltenije.

Aerodromska tehnologija

Aerodrom Krajova ima:

pista veličine 2500 x 45 m, PCN 46 F/C/W/T traka sa površinom: 380m X 25m, PCN 46 F/C/W/T platforma za ukrcavanje/iskrcavanje sa površinom od 24.000 m², 8 parking mesta za avionski tip C, PCN 52 R/D/W/T
Kao sredstvo vazdušne navigacije, pominjemo:
ILS Cat I, D/VOR DME ;
Svetlosni sistemu: na pravcu 27, mačko. II-III -900 m, a na smeru 09, ne precizno – 420 m.
Obezbeđenje aerodroma
Na aerodromu Krajova, bezbednosni sistem je prema pravilima ICAO- a, dostupan 6 rendgenskih uređaja (RAPISCAN) sa mogućnošću obrade broja od 600 putnika /sat, koji imaju 2 toka odvojeni od putnika i prtljaga za polaske i dolaske.

Smešten na udaljenosti od 7 km od centra Krajova, duž puta Krajova – Bukurešt, aerodrom opslužuje čitavu oblast Oltenije, kao najbližu vazdušnu kapiju 5 okruga : Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt i Valčea.

Tako ceo region u razvoju jugozapadne Rumunije ima na raspolaganju najbrže i najudobnije prevozno sredstvo do drugih destinacija u Evropi, jer u ovom trenutku može da preuzme protok od 600 putnika po satu i koji je takođe jedini koji opslužuje 2,3 miliona stanovnika Oltenije.

sr_RS