Creșterea gradului de siguranță a Aeroportului Internațional Craiova prin achiziționarea de echipamente specifice

Creșterea gradului de siguranță a Aeroportului Internațional Craiova prin achiziționarea de echipamente specifice

Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova

Expansion and modernization of Craiova International Airport

Securizare completa (outdoor/indoor) a Aeroportului International Craiova

Complete security (outdoor/indoor) of Craiova International Airport

Reabilitarea   infrastructurii de miscare a Aeroportului Craiova

Rehabilitation of the movement infrastructure of Craiova Airport

Fazarea proiectului reabilitarea infrastructurii de miscare a Aeroportului Craiova

Phasing of the project to rehabilitate the movement infrastructure of Craiova Airport

en_GB