OBLIGAŢIILE PERSOANELOR FIZICE LA INTRAREA ŞI IEŞIREA ÎN/DIN ROMÂNIA/COMUNITATE (Conform Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin H.G. nr. 707-2006 )

1. Persoanele fizice sunt obligate să declare la birourile vamale – în scris, verbal sau prin trecerea prin culoarul verde sau „nimic de declarat” –  bunurile pe care le introduc sau scot în/din Comunitate şi să le prezinte pentru control autoritaţii vamale.

2. Sunt supuse declarării scrise în toate cazurile, următoarele mărfuri:

    a) armele şi muniţiile, materialele explozive, radioactive, nucleare, precum şi produsele strategice prevazute în legi speciale;

b) drogurile sau substanţele psihotrope şi precursorii acestora, materialele biologice cu potenţial de contaminare în masă, medicamentele care conţin substanţe stupefiante sau pshihotrope, substanţele chimice esenţiale precum, şi produsele şi substanţele toxice;

c) obiectele din metale preţioase, cu sau făra pietre preţioase, care depăşesc uzul personal stabilit prin reglementările legale;

d) mărfurile cu caracter cultural, istoric sau artistic, numai la ieşirea din ţară. Aceste mărfuri pot fi declarate, in scris, şi la intrarea în ţară în vederea  scoaterii lor fără altă aprobare.

3. Se scutesc de la plata drepturilor de import bunurile conţinute în bagajele persoanale ale călătorilor venind dintr-o ţară  terţă , cu condiţia ca acestea să nu fie introduse in scopuri comerciale, în următoarele limite cantitative pe călator:

(Conform Regulamentului (CE) nr. 1186/2009 şi OMF nr. 3424/2008) :

    a) produse din tutun : 40 de ţigarete sau 100 de cigarillos (trabucuri cu o greutate maximă de 3 grame fiecare), sau 50 de trabucuri, sau 250 de grame de tutun de fumat, sau o combinaţie proporţionala a acestor produse diferite;

b) alcool şi băuturi alcoolice: băuturi distilate şi băuturi spirtoase, cu o tărie alcoolică mai mare de 22% vol; alcool etilic nedenaturat de 80% vol şi mai mult: 1 litru sau băuturi distilate şi băuturi spirtoase, aperitive pe bază de vin sau de alcool, tafia, sake sau băuturi similare cu o tărie alcoolică de 22% vol sau mai puţin, vinuri spumante, vinuri licoroase:  2 litri sau o combinaţie proporţională a acestor produse diferite şi vinuri uşoare: 2 litri;

c) parfumuri: 50 de grame şi apă  de toaleta: 0,25 litri.

d) medicamente: cantitatea corespunzătoare nevoilor personale ale călătorilor.

    Călătorilor sub 17 ani nu li se acordă nici o scutire la bunurile menţionate la lit. a) şi b).   

4. Scutirea bunurilor conţinute in  bagajele  personale  va  fi  acordată  până  la o valoare  totală de 430 euro/călător pentru alte bunuri decât cele enumerate la punctul 3.

5. Orice persoană fizică care intră sau iese din Comunitate şi transportă numerar in valoare de 10 000 EUR sau mai mult are obligaţia să declare această sumă autorităţii vamale din statul membru prin care intră sau iese din Comunitate.

Prin „numerar” se inţelege:

    a) instrumente negociabile la purtător, inclusiv instrumente monetare la purtător,  precum cecuri de călătorie, instrumente negociabile (inclusiv cecuri, bilete la ordin şi mandate poştale), care sunt fie la purtator, andosate fără restricţii, intocmite pe numele unui beneficiar fictiv, fie intr-o  astfel de formă incât proprietatea asupra acestora este transferată in momentul transmiterii, precum şi instrumente incomplete (inclusive cecuri, bilete la ordin şi mandate poştale) semnate, dar cu numele beneficiarului omis;

    b) valută (bacnote şi monede în circulaţie, ca mijloc de schimb ).

6. Declararea în scris se face pe formulare tipizate care se pun gratuit la dispoziţie de autoritatea vamală, la solicitarea persoanelor fizice.

ANEXA La OMF nr. 1692/2007

NORME privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice , care nu sunt stabiliţi in Comunitatea Europeană

Livrarea de bunuri care sunt transportate în bagajul personal al călătorilor care nu sunt stabiliţi în Comunitatea Europeană este scutită de taxa pe valoarea adăugată conform prevederilor art. 143 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
Cele mai bune servicii
100%
Tour Agents
75%

Condiţii de restituire

Bunurile trebuie să fie cumpărate de la magazinele din reţeaua de vânzare cu amănuntul autorizate să efectueze vânzări de bunuri care conferă cumpărătorilor nestabiliţi în CE dreptul de a solicita restituirea TVA .

Procedura de restituire

Restituirea TVA cumpărătorilor nestabiliţi în CE se efectuează de către magazinele autorizate care au efectuat vânzarea bunurilor, direct către cumpărători sau prin intermediul unor unitaţi specializate în restituirea TVA, stabilite în România sau în alt stat membru, denumite în continuare unităţi specializate. Magazinele nu pot efectua restituirea TVA decât pentru bunurile vândute în propria unitate. Unitatile specializate rambursează TVA cumpărătorilor nestabiliţi în CE care au cumpărat bunuri din magazine autorizate din România, direct sau prin intermediari agreaţi. Magazinele autorizate şi unităţile specializate pot restitui TVA cumpărătorilor nestabiliţi în CE în numerar, prin mandat poştal sau prin transfer bancar într-un cont indicat de cumpărător. Orice comisioane bancare sau poştale legate de transferul banilor se vor suporta de catre cumpărător.
Testimonials & reviews

What They’re Saying

Professional people

Meet the Team

Descriere si obiective

Aeroportul International Craiova deserveste atat traficul de pasageri cat si miscarile de aeronave in zona de Sud-Vest a Romaniei. Aeroportul International Craiova dispune de infrastructura moderna, principalele preocupari fiind legate de cresterea continua a calitatii serviciilor prestate, a conditiilor pentru sosirea, plecarea si manevrarea la sol a aeronavelor in trafic national si/sau international, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane, marfuri si posta, precum si servicii de interes public national, protejand in acelasi timp resursele naturale ale mediului.
Principalul interes al Aeroportului Craiova este cresterea constanta a calitatii serviciilor intreprinse, a conditiilor asigurate cu ocazia plecarilor, sosirilor si in timpul operarii la sol sau a stationarii aeronavelor care zboara intern si extern. In acelasi timp, ofera servicii aeroportuare pentru tranzitul persoanelor, al marfurilor, cat si pentru servicii postale si cele care vizeaza interesul national public, urmarind, totodata, protejarea resurselor naturale ale mediului.
Astfel intreaga regiune in curs de dezvoltare din Sud-Vestul Romaniei are la dispozitie cel mai rapid si comfortabil mijloc de transport catre alte destinatii din Europa, putand prelua in momentul de fata un flux de 600 de calatori pe ora si fiind totodata singurul care deserveste cele 2,3 milioane de locuitori ai Olteniei.

Tehnica Aeroportuara

Aeroportul Craiova dispune de:

pista cu dimensiunea de 2500 x 45 m, PCN 46 F/C/W/T cale de rulare cu suprafata: 380m X 25m, PCN 46 F/C/W/T platforma imbarcare/debarcare in suparfata de 24.000 m ², 8 locuri de parcare pentru aeronave de tip C, PCN 52 R/D/W/T
Ca mijloace de navigatie aeriana, mentionam :
ILS Cat I, D/VOR DME ;
Sistem luminos de apropiere: pe directia 27, cat. II-III -900 m, iar pe directia 09, neprecizie – 420 m.
Securitatea Aeroportuara
La Aeroportul Craiova, sistemul de securitate este conform regulilor ICAO, fiind disponibile 6 dispozitive X-Ray, (RAPISCAN) cu posibilitatea de procesare a unui nr. de 600 pasageri/ora, avand 2 fluxuri separate de pasageri si bagaje pentru plecari si sosiri.

Situat la o distanta de 7 km de centrul orasului Craiova, de-a lungul traseului Craiova – Bucuresti, aeroportul deserveste intreaga zona a Olteniei, fiind cea mai apropiata poarta aeriana pentru cele cele 5 judete : Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea.

Astfel intreaga regiune in curs de dezvoltare din Sud-Vestul Romaniei are la dispozitie cel mai rapid si comfortabil mijloc de transport catre alte destinatii din Europa, putand prelua in momentul de fata un flux de 600 de calatori pe ora si fiind totodata singurul care deserveste cele 2,3 milioane de locuitori ai Olteniei.