Chestionar Satisfacerea Clientului

Stimate client,
Prin intermediul acestui chestionar, Aeroportul Internațional Craiova vǎ oferă posilitatea de a evalua
nivelul de deservire a clienților de către personalul Aeroportului Internațional Craiova. În acest mod
Aeroportul Internațional Craiova doreşte să acorde maximă atenţie necesităţilor actuale şi viitoare
ale clienţilor săi, venind în întâmpinarea cerinţelor lor pentru creşterea performanţelor sale şi pentru
asigurarea unui nivel ridicat de satisfacţie a clienţilor. Percepţia dumneavoastră în ceea ce priveşte
prestaţia instituţiei ne va fi de un ajutor deosebit întrucât suntem preocupaţi de îmbunǎtǎţirea
continuă a calităţii serviciilor noastre. Vă mulţumim pentru sprijinul acordat! Vă rugăm să completaţi
chestionarul următor,

ro_RO