Acte Normative

Persoana responsabilă pentru aplicarea Legii 544/2001

Șef Birou Relații Publice – Oana Raducanoiu
Termenele în care instituția publică este obligată să răspundă solicitărilor sunt:

  • 10 zile de la depunerea cererii;
  • 30 zile, în cazul în care durata necesară pentru identificarea informației solicitate depășește 10 zile, dar instituția are obligația să anunțe acest fapt în termen de 10 zile;
  • 5 zile, pentru transmiterea refuzului de comunicare a informației solicitate și a motivării refuzului
ro_RO